Αναμείκτες batch

Εφαρμογές

 

plough-share mixers

plough-share mixers

plough-share mixers

Video

Αναμείκτες batch (ασυνεχείς)

Συνήθως οι αναμείκτες batch συγκεκριμένης χωρητικότητας, αναμειγνύουν κάθε φορά την συγκεκριμένη παρτίδα πχ. 1000 kg στον συγκεκριμένο χρόνο ανάμειξης, πχ. 3 min.

Υπάρχουν οι νεκροί χρόνοι γεμίσματος και αδειάσματος.

Συνήθως υπάρχει ένας (οριζόντιος) περιστρεφόμενος άξονας είτε με 2 σειρές μαχαιριών για ανάδευση αντικρουόμενων ρευμάτων, είτε με υνιά, είτε με «κουπιά», ανάλογα με τις απαιτήσεις του μείγματος.

Επίσης υπάρχουν αναμείκτες με 2 άξονες, αναμείκτες κωνικοί όρθιοι με πλανητική περιφορά του περιστρεφόμενου άξονα, αναμείκτες χωρίς άξονα με έντονη κίνηση του σώματος, κλπ.

 

plough-share mixers

Στο κάτω μέρος του αναμείκτη υπάρχει πόρτα αδειάσματος, συνήθως κινούμενη με πνευματική μπουκάλα. Η στεγανότητα της εξόδου και το γρήγορο και κατά 100% άδειασμα του αναμεικτή είναι θέματα που πρέπει να προσεχτούν.

Επίσης ο χρόνος ανάμειξης και ο βαθμός ομοιογένειας του μείγματος σχετίζονται με το κόστος και την ποιότητα του κάθε αναμείκτη.

Για να αυξηθεί η απόδοση της γραμμής ανάμειξης, χρήσιμο είναι να τοποθετηθεί προχωνί και μεταχωνί ίσης χωρητικότητας πριν και μετά τον αναμείκτη.

.

 

Αναμείκτες με ηνία (plough-share mixers)

Είναι αναμείκτες, οι οποίοι πάνω στον άξονα τους έχουν ηνία, με σχήμα όπως το αλέτρι που οργώνει τη γη. Εφαρμόζονται σε πιο αποξυστικά προϊόντα, εκεί που ο ribbon mixer θα παρουσίαζε φθορά.

plough-share mixer

plough-share mixer