Τα Έργα μας

Εφαρμογές σε διάφορες βιομηχανίες.

Big-Bag-Station & καδοζυγός για κονιάματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Γραμμή ανακύκλωσης μπαταριών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σιλό & αερομεταφορές pellets HDPE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Σιλό για Αλεύρι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σιλό Ζάχαρης / Αερομεταφορά / Ζύγιση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μονάδα επεξεργασίας θειικού σιδήρου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

Ανάμειξη & Κοσκίνισμα για Έτοιμα Κονιάματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δοσομέτρηση & Ανάμειξη για Λιπάσματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Σπαστήρες & Μεταφορικές Ταινίες για Ελαστικά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σιλό & 5 Αερομεταφορές για Pellets PE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Σπαστήρας για ληγμένες συσκευασίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ορθογώνια Σιλό & Ζύγιση για Κρεατάλευρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Μονάδα αναρρόφησης σκόνης για παραγωγή γυψοσανίδας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Πειραματική μονάδα καύσης σκουπιδιού RDF

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Γραμμή τροφοδοσίας σκυλοκροκέτας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

2 ανοξείδωτα σιλό για pellets HDPE & αερομεταφορές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Δεξαμενές πάχους 12.0 mm για υγρά χημικά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Μονάδα ζύγισης, ανάμειξης και συσκευασίας λιπασμάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Μεταφορικοί κοχλίες για τρίμμα ελαστικού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σύστημα αναρρόφησης Η2 από τα υποβρύχια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Τροφοδοσία αναμείκτη με 2 καδοζυγούς

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Αναρρόφηση σκόνης με κυκλώνιο και φίλτρο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2 γαλβανιζέ σιλό για pellets με εύκαμπτο κοχλία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Εύκαμπτοι κοχλίες για ζάχαρη, κακάο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μονάδα τροφοδοσίας θειϊκού σιδήρου από Big-Bags

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

2 κεντρικά φίλτρα ενεργού άνθρακα για οσμές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

2 σιλό μαρμαρόσκονης με κοχλίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Αναμείκτης και κόσκινο σε μονάδα κονιαμάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μονάδα διαχείρισης και ανάμειξης πλαστικών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Αναρρόφηση κοκκωδών φυτοφαρμάκων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

7 Κόσκινα για τρίμμα ελαστικών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

2 ανοξείδωτα σιλό για ζάχαρη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μονάδα ανακύκλωσης ελαστικών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

8 μεταφορικές ταινίες για πλαστικά προϊόντα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

3 μεγάλες μεταφορικές ταινίες τύπου V

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

4 σιλό πρώτων υλών με κατακόρυφους κοχλίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Σπαστήρας 44.0 kW για ληγμένες συσκευασίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

8 μεταφορικοί κοχλίες χωρίς άξονα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Μεταφορικοί κοχλίες για μονάδα λιπασμάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Κεντρικό σύστημα αναρρόφησης κενού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μονάδα δοσομέτρησης και ζύγισης πρώτων υλών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Μονάδα ανακύκλωσης ξύλου & ξυλοπαλέτας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Μονάδα δοσομέτρησης και ζύγισης δομικών υλικών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

6 γραμμές ανάμειξης σκόνης γάλακτος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μονάδα δοσομέτρησης, ζύγισης και ανάμειξης λιπασμάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Μονάδα δοσομέτρησης και ζύγισης απορρυπαντικών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Σπαστήρας shredder μονού άξονα για εύκαμπτο EPDM

EPDM ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ