Τα Προϊόντα

Μεταφορικοί Κοχλίες

Κοχλίες μεταλλικοί Εύκαμπτοι κοχλίες Κοχλίες σκάφης χωρίς άξονα

Μεταφορικές Ταινίες

Μεταφορικές ταινίες επίπεδες Μεταφορικές ταινίες κοίλες Ταινίες φορτοεκφόρτωσης

Συστήματα παραλαβής α΄ υλών

Σταθμός αδειάσματος σακιών, Σταθμός αδειάσματος Big-Bags, Σταθμός αδειάσματος Octa Bins,

Αναβατόρια / Αλυσομεταφορείς / Redler

Αναβατόρια με κουβαδάκια Αλυσομεταφορείς

Αεροφράκτες / Κόφτρες / Βαλβίδες

Αεροφράκτης περιστροφικός Κόφτρα συρταρωτή Κόφτρα butterfly

Συστήματα Αερομεταφοράς

Αερομεταφορά με πιεστικό δοχείο Αερομεταφορά αναρρόφησης με Blower Αερομεταφορά προώθησης με Blower Παρελκόμενα αερομεταφοράς

Βεντιλατέρ / Blower / Φυσητήρες

Φυγοκεντρικοί Ανεμιστήρες Roots Blower / Λοβοειδείς Φυσητήρες Συστήματα Αναρρόφησης Vacuum Βραχίονες Αναρρόφησης Σιγαστήρες / Ηχομονωτικά

Φίλτρα αποκονίωσης

Σακόφιλτρα Φίλτρα Cartridge Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα Πλυντηρίδες Scrubber

Μαγνήτες

Μαγνήτες στατικοί Μαγνήτες τυμπάνου Ταινιομαγνήτες

Σπαστήρες – Shredders – Σφυρόμυλοι

Σπαστήρες Shredder Σπαστήρες Τυμπάνου Σφυρόμυλοι Κυλινδρόμυλοι

Δονούμενα Κόσκινα

Κόσκινα δονητικά Κόσκινα παλινδρομικά Κόσκινα περιστροφικά Συστήματα καθαρισμού σιτηρών

Δοσομέτρηση & Ζύγιση

Καδοζυγοί Δοσομετρικά Ζυγιστικές Μηχανές Δυναμοκυψέλες

Αναμείκτες

Καδοζυγοί Δοσομετρικά Ζυγιστικές Μηχανές Δυναμοκυψέλες

Συστήματα Σωληνώσεων JACOB

Συστήματα Σωληνώσεων με Χειλάκι Διακλαδωτήρες - Παντελονάκια Couplings

Σιλό Αποθήκευσης

Σιλό Μεταλλικά Σιλό Εύκαμπτα Χωνιά Μεταλλικά Δεξαμενές Αισθητήρες Βαλβίδες

Κυκλώνια

Κυκλώνια