8 μεταφορικές ταινίες για πλαστικά προϊόντα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

8 μεταφορικές ταινίες για πλαστικά προϊόντα

Σε εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών σωλήνων αποχετεύσεως κατασκευάσαμε 8 μεταφορικές ταινίες για να μεταφέρονται τα έτοιμα ειδικά τεμάχια σωληνώσεων (καμπύλες, ταφ, κλπ) από τους  8 extruders προς ένα κεντρικό μέρος συγκέντρωσης και συσκευασίας. Η επιλογή ιμάντα διαφορετικής ολισθηρότητας έγινε ανάλογα με την κλίση της κάθε ταινίας, αλλά και ανάλογα με το γεωμετρικό σχήμα του κάθε προϊόντος.