2 σιλό μαρμαρόσκονης με κοχλίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

2 σιλό μαρμαρόσκονης με κοχλίες

Για εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών κατασκευάσαμε μονάδα αποθήκευσης και διαχείρισης μαρμαρόσκονης, η οποία αποτελείται από: 2 σιλό (με φίλτρο, βαλβίδα εκτόνωσης, αισθητήρες στάθμης), 2 δονούμενους κώνους, 3 κοχλίες, κλπ. Η μαρμαρόσκονη θα τροφοδοτεί τον extruder με ρυθμιστή στροφών.