Μικρός σπαστήρας τυμπάνου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

Μικρός σπαστήρας για ξύλα

Κατασκευάσαμε σπαστήρα τυμπάνου για να σπάει μεγάλα κομμάτια ξύλου, τάκους, μαδέρια και τμήματα ξυλοπαλέτας. Η απόδοση μεγαλώνει όσο περισσότερο πιέζουμε το κομμάτι ξύλου προς τα περιστρεφόμενα μαχαίρια, Για το λόγο αυτό εγκαταστήσαμε χοάνη εισόδου με μεγάλη κλίση. Έτσι εκμεταλλευόμαστε το ίδιο το βάρος των ξύλων για να έχουμε καλύτερη απόδοση.