Κόσκινο με διάτρητη λαμαρίνα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

Κόσκινο με διάτρητη λαμαρίνα

Για εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών κατασκευάσαμε κόσκινο με διάτρητη λαμαρίνα με άνοιγμα Φ50 mm για δευτερογενώς τεμαχισμένα ελαστικά. Οι διαστάσεις του κοσκίνου ήταν 500 x 5000 mm και είχε 3 δονητές. Στα πλαϊνά της σήτας προσθέσαμε παραπέτια, τα οποία δεν επέτρεπαν στο προϊόν να μαζεύεται στις άκρες και να μην προχωρά ικανοποιητικά.