Κοχλιοζυγός για συνεχή ζύγιση

ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

Κοχλιοζυγός για συνεχή ζύγιση

Για εργοστάσιο χημικής βιομηχανίας κατασκευάσαμε ζυγιστικό κοχλία για μαρμαρόσκονη. Η μαρμαρόσκονη τροφοδοτείται από περιστρεφόμενο αεροφράκτη. Ο μεταφορικός κοχλίας είναι αναρτημένος από σταθερή βάση με 3 δυναμοκυψέλες. Ο ενδείκτης βάρους της ζυγαριάς αποτυπώνει την παροχή του κοχλία σε kg/h.  Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής της παροχής, δίνεται σήμα στον inverter του περιστρεφόμενου αεροφράκτη και έτσι η παροχή διορθώνεται άμεσα. Με αυτόν τον κοχλιοζυγό μπορούμε εύκολα να παρακολουθούμε, να αυξάνουμε ή να μειώνουμε την συνεχή τροφοδοσία ενός συστήματος.