Κοχλίες INOX 316 για βαμβακόσπορο αποχνουδωμένο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

 

Κοχλίες INOX 316 για βαμβακόσπορο αποχνουδωμένο

Για εργοστάσιο επεξεργασίας βαμβακόσπορου με θειϊκό οξύ σε χώρα της Ασίας, κατασκευάσαμε 16 ανοξείδωτους κοχλίες από χάλυβα INOX 316. Το υλικό επιλέχθηκε λόγω της προσθήκης αραιού θειίκού οξέως, το οποίο είναι έντονα διαβρωτικό.