Κοχλίας για σφαιρίδια χαλκού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

 

Κοχλίας για σφαιρίδια χαλκού

Για μεγάλη βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χαλκού κατασκευάσαμε κοχλία για να μεταφέρει τα σφαιρίδια χαλκού. Τα σφαιρίδια χαλκού είναι αρκετά βαριά και έχουν ειδικό βάρος 2.8 kg/lt. Λόγω του σχήματός τους ρέουν πολύ καλά, αλλά έχουν την τάση και να κατρακυλούν προς τα πίσω. Αναγκαστικά χρειάζεται ένας πολύστροφος κοχλίας. Τα πτερύγια έπρεπε να έχουν ενισχυμένο πάχος λόγω της φθοράς που δημιουργεί η τριβή μέταλλο πάνω σε μέταλλο.