Γραμμή τροφοδοσίας σκυλοκροκέτας

Σιλό, μεταφορική ταινία και κόσκινο για ζωοτροφές

 

Σε εργοστάσιο παραγωγής σκυλοκροκέτας κατασκευάσαμε την γραμμή τροφοδοσίας της συσκευαστικής μηχανής. Η ζεστή ζωοτροφή σε μορφή κροκέτας έπρεπε να τροφοδοτήσει ωριαίο σιλό 15 m3 (hourly bin). Στη συνέχεια δοσομετρική μεταφορική ταινία μετέφερε το προϊόν προς το κόσκινο, το οποίο καθάριζε την κροκέτα από σκόνες, έτσι ώστε να συσκευαστεί καθαρή.