Αναμείκτης και κόσκινο σε μονάδα κονιαμάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Μονάδα ετοίμων κονιαμάτων

Για εργοστάσιο έτοιμων κονιαμάτων κατασκευάσαμε 2 αναμείκτες ribbon mixer και 1 κυκλικό κόσκινο. Οι αναμείκτες ήταν χωρητικότητας 500 lt batch με αυτόματη πόρτα εκκένωσης. Το κυκλικό κόσκινο ήταν Φ2000 mm τριών επιπέδων και έδινε 4 κλάσματα μαρμαρόσκονης.