Αερομεταφορά με blower και injector

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ

 

Αερομεταφορά με blower και injector

 

Σε εργοστάσιο παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης  προμηθεύσαμε σύστημα αερομεταφοράς με blower και injector. Τα pellets βγαίνουν από το σιλό και πέφτουν στο χωνί του injector. Ο Blower προωθεί το προϊόν μέσω του δικτύου σωληνώσεων προς τα σιλό. Εγκαταστήσαμε αυτόματους διακλαδωτήρες έτσι ώστε με έναν blower να αδειάζουν 2 σιλό και να τροφοδοτούνται επίσης 2 ημερήσια χωνιά.