Δοσομέτρηση & Ζύγιση

Καδοζυγοί Δοσομετρικά Ζυγιστικές Μηχανές Δυναμοκυψέλες

Δοσομέτρηση & Ζύγιση

Καδοζυγοί
Δοσομετρικά
Ζυγιστικές Μηχανές
Δυναμοκυψέλες

 

Καδοζυγός

ΖΥΓΙΣΗ ΣΕ ΚΑΔΟΖΥΓΟ (LOSS-IN-WEIGHT)

Όταν ο αναμείκτης είναι Batch (ασυνεχής) τότε πρέπει και η δοσομετρημένη ποσότητα προς ανάμειξη να συγκεντρωθεί σε καδοζυγό Batch.
Ένας κάδος (χωνί) με κόφτρα στην έξοδο, που στηρίζεται πάνω σε δυναμοκυψέλες (load cells) συνδεδεμένες με έναν ενδείκτη βάρους ονομάζεται καδοζυγός.

Ανάλογα την συνταγή μπορεί το κάθε ένα συστατικό να έχει το δικό του καδοζυγό ή όλα τα συστατικά να ζυγίζονται σε έναν καδοζυγό διαδοχικά (αθροιστικά)

 

Ταινιοζυγός

ΤΑΙΝΙΟΖΥΓΟΣ (Belt Weigher)

Ο ταινιοζυγός χρησιμοποιείται σε εφαρμογές συνεχούς ζύγισης (continuous weighing). Κρατώντας δύο σημεία σταθερά, την αρχή και το τέλος της ταινίας, ζυγίζουμε την ποσότητα του προϊόντος που βρίσκεται ενδιάμεσα των δύο αυτών σημείων.

 

Δοσομέτρηση με κοχλία

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ

Το κάθε συστατικό της συνταγής πρέπει να δοσομετρηθεί με ακρίβεια. Συνήθη δοσομετρικά είναι κοχλίες, αεροφράκτες, ταινιοζυγοί κλπ. Από μόνα τους κάνουν ογκομέτρηση.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια συνδέουμε με ρυθμιστή στροφών (Inverter) τον ηλεκτρομειωτήρα τους και μέσω αυτοματισμού PLC την εντολή στην ζυγαριά του καδοζυγού. Έτσι πχ. για ένα Setpoint στα 350 kg, ο κοχλίας δοσομετρεί γρήγορα μέχρι τα 340 kg και για τα τελευταία 10 kg δοσομετρεί σε αργές στροφές. Τα σημερινά συστήματα αυτοματισμού PLC αλλά και η καλή και φθηνή ποιότητα στις δυναμοκυψέλες, μας δίνουν ακρίβεια 0,01% για Batch των 1000 kg.

 

Δοσομέτρηση με δόνηση

ΔΟΝΟΥΜΕΝΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΔΟΖΥΓΟ

Σε περίπτωση ευαίσθητων ή εύθραυστων προϊόντων, η δοσομέτρηση μπορεί να γίνει με δονούμενο τροφοδότη. Πρόκειται για έναν σωλήνα με δονητή ή μία δονούμενη σέσουλα. Χρησιμοποιώντας ρυθμιστή στροφών (inverter) και σε επικοινωνία με το PLC του καδοζυγού είναι εφικτή η ακριβής ζύγιση μικροποσοτήτων.

 

Αυτοματισμοί – PLC

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Σε μία μονάδα αυτόματης δοσομέτρησης και ζύγισης εφαρμόζονται τυποποιημένα συστήματα με μετρητές βάρους με ενσωματωμένο PLC, που ελέγχει και τους π.χ. 4 δοσομετρικούς κοχλίες, αποθηκεύει και εκτελεί συνταγές, καταγράφει και ονομάζει την κάθε παρτίδα (Batch). Έτσι η παραγωγή αυξάνεται και η εύκολη ανιχνευσιμότητα διασφαλίζει την ποιότητα της σωστής δοσομέτρησης.