Αναμείκτες

Καδοζυγοί Δοσομετρικά Ζυγιστικές Μηχανές Δυναμοκυψέλες

Αναμείκτες batch Ribbon Mixers

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ (BATCH MIXERS)

Αναμείκτες συγκεκριμένης χωρητικότητας, αναμειγνύουν κάθε φορά την συγκεκριμένη παρτίδα πχ. 1000 kg στον συγκεκριμένο χρόνο ανάμειξης, πχ. 3 min.

Υπάρχουν οι νεκροί χρόνοι γεμίσματος και αδειάσματος.

Συνήθως υπάρχει ένας (οριζόντιος) περιστρεφόμενος άξονας είτε με 2 σειρές μαχαιριών για ανάδευση αντικρουόμενων ρευμάτων, είτε με υνιά, είτε με «κουπιά», ανάλογα με τις απαιτήσεις του μείγματος.

Επίσης υπάρχουν αναμείκτες με 2 άξονες, αναμείκτες κωνικοί όρθιοι με πλανητική περιφορά του περιστρεφόμενου άξονα, αναμείκτες χωρίς άξονα με έντονη κίνηση του σώματος, κλπ.

Στο κάτω μέρος του αναμείκτη υπάρχει πόρτα αδειάσματος, συνήθως κινούμενη με πνευματική μπουκάλα. Η στεγανότητα της εξόδου και το γρήγορο και κατά 100% άδειασμα του αναμεικτή είναι θέματα που πρέπει να προσεχτούν.

Επίσης ο χρόνος ανάμειξης και ο βαθμός ομοιογένειας του μείγματος σχετίζονται με το κόστος και την ποιότητα του κάθε αναμείκτη.

Για να αυξηθεί η απόδοση της γραμμής ανάμειξης, χρήσιμο είναι να τοποθετηθεί προχωνί και μεταχωνί ίσης χωρητικότητας πριν και μετά τον αναμείκτη.

 

Αναμείκτες με υνιά

ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ ΜΕ ΥΝΙΑ  (PLOUGH-SHARE MIXERS)

 

Είναι αναμείκτες, οι οποίοι πάνω στον άξονα τους έχουν υνιά, με σχήμα όπως το αλέτρι που οργώνει τη γη. Εφαρμόζονται σε πιο αποξυστικά προϊόντα, εκεί που ο ribbon mixer θα παρουσίαζε φθορά.

 

Αναμείκτες κάθετοι

ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ – VERTICAL MIXERS

 

Οι κάθετοι ή κατακόρυφοι αναμείκτες αποτελούνται από το κυρίως σώμα – σιλό και τον κατακόρυφο κοχλία, ο οποίος ανεβάζει το προϊόν μέσα από το σιλό και το πετάει στο ψηλότερο εσωτερικό σημείο σαν συντριβάνι. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε εργοστάσια πλαστικών και ζωοτροφών. Επίσης εκτός από ανάμειξη κάνουν και συνεχή επανακυκλοφορία του προϊόντος πχ. για να μην μαζεύει υγρασία.

 

Αναμείκτες κωνικοί

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΚΩΝΙΚΟΙ (CONICAL MIXERS)

 

Οι κωνικοί αναμίκτες έχουν σχήμα κώνου και μέσα τους υπάρχει κοχλίας υπό κλίση, ο οποίος εκτός από την περιστροφή του, περιστρέφεται και ως προς τον κατακόρυφο άξονα του αναμείκτη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο κινήσεων επιτυγχάνει μία ανάμειξη πολύ υψηλής ομοιογένειας. Ο Γερμανικός οίκος NAUTA κατασκεύασε πρώτος αυτόν τον αναμείκτη – χαρμανιέρα, για αυτό και είναι γνωστός ως NAUTA MIXER.

 

Αναμείκτες περιστροφικοί

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ (DRUM MIXERS)

 

Οι περιστροφικοί αναμείκτες ή αλλιώς αναμείκτες τυμπάνου ή αναμείκτες αρωματισμού αποτελούνται από ένα οριζόντια περιστρεφόμενο τύμπανο και μέσα έχουν κάποια φτερά. Εφαρμόζονται σε πολύ ευαίσθητα προϊόντα και κυρίως όταν πρόκειται να προστεθεί κάποιο υγρό ή άρωμα σε μορφή ψεκασμού.

 

 

 

Αναμείκτες συνεχείς

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ (CONTINUOUS MIXERS)

 

Αναμείκτες συνεχούς ροής, όπου η σταθερή (και αλάνθαστη) τροφοδοσία με την  συνταγή έχει τον πρώτο λόγο, αφού η συνεχής παραγωγή δύσκολα αντιλαμβάνεται  έγκαιρα κάποιο σφάλμα.

Ο χρόνος παραμονής στον αναμείκτη είναι πολύ  συντομότερος.

Ακόμα και ένας κοχλίας θα μπορούσε να ανακατέψει υλικά με την ίδια  αρχή λειτουργίας.

Εδώ υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις και συνήθως η ακρίβεια της συνταγής  περνά σε δεύτερη μοίρα.