Βιομηχανία Ανακύκλωσης

Γραμμή ανακύκλωσης μπαταριών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Μονάδα επεξεργασίας θειικού σιδήρου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

Σπαστήρες & Μεταφορικές Ταινίες για Ελαστικά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σπαστήρας για ληγμένες συσκευασίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Πειραματική μονάδα καύσης σκουπιδιού RDF

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Μεταφορικοί κοχλίες για τρίμμα ελαστικού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

7 Κόσκινα για τρίμμα ελαστικών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Μονάδα ανακύκλωσης ελαστικών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

3 μεγάλες μεταφορικές ταινίες τύπου V

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σπαστήρας 44.0 kW για ληγμένες συσκευασίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Μονάδα ανακύκλωσης ξύλου & ξυλοπαλέτας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ