Χώρος κατασκευής

χώρος κατασκευών

Στο χώρο κατασκευών κατασκευάζουμε κοχλίες, ταινίες, αναβατόρια, σιλό, δεξαμενές, χωνιά και κάθε είδους σιδηροκατασκευές. Επίσης διαθέτουμε χώρο δοκιμών (testing facility) όπου κάνουμε πειράματα με δύσκολα προϊόντα από έργα που έχουμε αναλάβει να εκτελέσουμε.

Ο πελάτης μπορεί να στείλει δείγμα του προϊόντος που θέλει να μεταφέρει, να αναμείξει ή να κοσκινίσει.
Πριν φύγει ένα μηχάνημα απο το μηχανουργείο μας, θα δοκιμαστεί πάνω στο συγκεκριμένο προϊόν και ενδεχομένως να χρειαστούν μικροβελτιώσεις ώστε να ταιριάξει στις παραγωγικές απαιτήσεις του πελάτη.

 

Η διεύθυνση του χώρου κατασκευών μας είναι:

ΤΕΧΚΟΜ ΕΠΕ

Αγ. Άννης 10

177 78 Ταύρος