Φυγοκεντρικοί Ανεμιστήρες

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

 

Video

Βεντιλατέρ

ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ (ανεμιστήρες φυγοκεντρικοί)

ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες (centrifugal fans) ή βεντιλατέρ αναρροφούν / προωθούν αέρα ή μείγμα αέρα και προϊόντος (σκόνης) και πραγματοποιούν την αποκονίωση ή αλλιώς απαγωγή σκονισμένου / μολυσμένου αέρα. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες βεντιλατέρ.

ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΤΥΠΟΙ

ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (material handling fans).

Ανεμιστήρας αερομεταφοράς

Ανεμιστήρας αερομεταφοράς

Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες αυτού του τύπου βρίσκονται πριν από το φίλτρο και μεταφέρουν μαζί με τον αέρα και το προϊόν, όπως ροκανίδι, πριονίδι, σπασμένο καλαμπόκι από μύλο, σπασμένα flakes πλαστικού, ίνες, ξακρίδια χαρτιού, ελαφριές σκόνες, κλπ. Η φτερωτή τους έχει φτερά με οπίσθια κλίση (backwards inclined blades) κι έτσι αυτοκαθαρίζεται. Το μοτέρ μπορεί να συνδεθεί απευθείας και τότε δίνει 2880 rpm. Το βεντιλατέρ JK25D – 4.0kW με είσοδο αναρρόφησης Φ250mm έχει παροχή 4’000m3/h σε υποπίεση 1800Pa. Επίσης το μοτέρ μπορεί να συνδεθεί παράλληλα με τροχαλίες. Το βεντιλατέρ JK40K – 15.0kW στις 2600 rpm με είσοδο αναρρόφησης Φ400mm έχει παροχή 9’000m3/h σε υποπίεση 3000Pa

ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ (clean air fans) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.

Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες αυτού του τύπου βρίσκονται μετά από το φίλτρο και μεταφέρουν καθαρό αέρα. Η φτερωτή τους έχει φτερά με οπίσθια κλίση (backwards inclined blades) κι έτσι αυτοκαθαρίζεται. Είναι σχεδιασμένη για να δίνει την μέγιστη παροχή αέρα με την λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Το μοτέρ μπορεί να συνδεθεί απευθείας και τότε δίνει 2900 rpm. Το βεντιλατέρ JK40ΜΤD – 11.0kW με είσοδο αναρρόφησης Φ400mm έχει παροχή 7’000m3/h σε υποπίεση 3300Pa . Επίσης το μοτέρ μπορεί να συνδεθεί παράλληλα με τροχαλίες. Το βεντιλατέρ JK50ΜΤ – 22.0kW στις 2150 rpm με είσοδο αναρρόφησης Φ500mm έχει παροχή 10’000m3/h σε υποπίεση 3850Pa .