Σφιγκτήρες για σωλήνα με χειλάκι

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

Video

Σφικτήρες – Σύνδεσμοι

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ (CLAMPS & QUICK-CONNECT PULL-RINGS)

Τα συστήματα σωληνώσεων με χειλάκι στηρίζουν την φιλοσοφία τους σε γρήγορο και εύκολο μοντάρισμα χωρίς συγκόλληση και κόψιμο. Έτσι ενώνοντας τους δύο σωλήνες με λαιμό (στριφτό με χειλάκι) με τους ταχυσύνδεσμους επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα. Ανάλογα το πάχος του σωλήνα χρησιμοποιείται και η ανάλογη τσιμούχα στεγάνωσης.