Μεταφορικές Ταινίες

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές
μεταφορικές ταινίες

μεταφορικές ταινίες

 

Video

Μεταφορικές Ταινίες

Οι ταινίες μεταφοράς μεταφέρουν προϊόντα χωρίς να τους προκαλούν φθορά. Στις δύο άκρες τους έχουν τα τύμπανα κύλισης, ενώ κατά μήκος υπάρχουν ράουλα – οδηγοί. Ειδικευόμαστε στις ταινίες μεταφοράς χύδην προϊόντων για βιομηχανική χρήση. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες από μεταφορικές ταινίες.

Μεταφορικές ταινίες επίπεδες

Οι επίπεδες ταινίες μεταφοράς εδράζονται συνήθως σε επίπεδη λαμαρίνα είτε είναι οριζόντιες είτε είναι υπό κλίση. Ράουλα υπάρχουν μόνο κάτω από την ταινία κατά την διαδρομή επιστροφής. Οι επίπεδες ταινίες μεταφοράς μπορούν να μεταφέρουν όλα τα χοντρόκοκκα χύδην προϊόντα όπως pellets ζωοτροφών, κροκέττες, κλπ. τα οποία είναι εύθραυστα.

μεταφορικές ταινίες

Επίσης εφαρμόζονται και στον τομέα της συσκευασίας για μεταφορά συσκευασμένου προϊόντος, όπως 25-kg σακί.

 

Ανάλογα με το υλικό του ιμάντα, οι μεταφορικές ταινίες χωρίζονται σε άλλες κατηγορίες.

Μεταφορικές ταινίες λείας επιφάνειας

Το υλικό του ιμάντα είναι πλαστικό λείο. Η μεταφορική ταινία δεν μπορεί να πάρει κλίση μεγαλύτερη από 15ο, αλλιώς το προϊόν θα γλιστράει πίσω.

μεταφορικές ταινίες

Μεταφορικές ταινίες αντιολισθητικής επιφάνειας

Το υλικό του ιμάντα είναι πλαστικό αντιολισθητικό “άγριο” με αυλακώσεις, που επιτρέπουν στη μεταφορική ταινία να πάρει κλίση μέχρι 30ο, αλλιώς το προϊόν θα γλυστράει πίσω.

 

μεταφορικές ταινίες

Μεταφορικές ταινίες με προφίλ / τακούνια

Το υλικό του ιμάντα είναι πλαστικό και έχει τσέπες ή τακούνια κάθε πχ. 500mm, οι οποίες μοιάζουν με κουβαδάκια ή με διαμερίσματα. Επίσης έχει προφίλ και στις δύο πλαϊνές πλευρές κατά μήκος. Η κυλιόμενη ταινία μεταφοράς αυτού του τύπου μπορεί να πάρει κλίση μέχρι 60 ο, χωρίς το προϊόν να γλιστράει πίσω.

ταινία μεταφοράς με τακούνια

Μεταφορικές ταινίες διάτρητου ιμάντα

Το υλικό του ιμάντα είναι από μεταλλικό πλέγμα διάτρητο ή από πλαστικό διάτρητο mesh που επιτρέπουν στη μεταφορική ταινία να στραγγίξει για να χυθούν υγρά προς τα κάτω, είτε να την διαπεράσει αέρας ξήρανσης ή ψύξης για να στεγνώσει το μεταφερόμενο προϊόν.

ταινιομεταφορέας