Κόφτρα συρταρωτή

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

κόφτρες συρταρωτές

Video

Κόφτρες συρταρωτές (Slide Gates) με τερματικούς διακόπτες (proximity switches)

Οι συρταρωτές κόφτρες ή μαχαιρωτές κόφτρες έχουν μία συρταρωτή γλώσσα, κινούμενη σε πλευρικούς σιδηρόδρομους. Απόλυτα στεγανό λόγω της ελαστιχής τσιμούχας από Perbunan.

Στην χειροκίνητη έκδοση με επιπλέον μικρότερη γλώσσα που σταθεροποιείται μηχανικά και σε ενδιάμεσες θέσεις.

Στην αυτόματη έκδοση με πνευματική μπουκάλα και 5/2 ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (solenoid) με δύο τερματικούς διακόπτες (proximity switches) ή με ηλεκτροκινητήρα.