Εύκαμπτοι Σωλήνες

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

μεταλλικοί εύκαμπτοι σωλήνες

μεταλλικοί εύκαμπτοι σωλήνες

Video

Εύκαμπτοι σωλήνες

Πλαστικοί εύκαμπτοι σωλήνες για εφαρμογές αναρρόφησης σωματιδίων και ελεύθερης ροής υλικών. Οι εύκαμπτοι αυτοί σωλήνες είναι συνήθως διαφανείς, υψηλής αντοχής, με μεταλλικό σπιράλ σύρμα ενισχυμένοι.

Μεταλλικοί εύκαμπτοι σωλήνες με μεγάλο ράδιο R=1500mm βρίσκουν εφαρμογή σε αερομεταφορές και σε συνδέσεις με έντονα αποξυστικά υλικά.