Δοσομετρικά

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

δοσομετρικά

δοσομετρικά

Video

Δοσομέτρηση με κοχλία

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ

Το κάθε συστατικό της συνταγής πρέπει να δοσομετρηθεί με ακρίβεια. Συνήθη δοσομετρικά είναι κοχλίες, αεροφράκτες, ταινιοζυγοί κλπ. Από μόνα τους κάνουν ογκομέτρηση.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια συνδέουμε με ρυθμιστή στροφών (Inverter) τον ηλεκτρομειωτήρα τους και μέσω αυτοματισμού PLC την εντολή στην ζυγαριά του καδοζυγού. Έτσι πχ. για ένα Setpoint στα 350 kg, ο κοχλίας δοσομετρεί γρήγορα μέχρι τα 340 kg και για τα τελευταία 10 kg δοσομετρεί σε αργές στροφές. Τα σημερινά συστήματα αυτοματισμού PLC αλλά και η καλή και φθηνή ποιότητα στις δυναμοκυψέλες, μας δίνουν ακρίβεια 0,01% για Batch των 1000 kg.