Αναμείκτες κάθετοι

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

Video

Αναμείκτες κάθετοι – Vertical Mixers

Οι κάθετοι ή κατακόρυφοι αναμείκτες αποτελούνται από το κυρίως σώμα – σιλό και τον κατακόρυφο κοχλία, ο οποίος ανεβάζει το προϊόν μέσα από το σιλό και το πετάει στο ψηλότερο εσωτερικό σημείο σαν συντριβάνι.

Χρησιμοποιούνται κυρίως σε εργοστάσια πλαστικών και ζωοτροφών. Επίσης εκτός από ανάμειξη κάνουν και συνεχή επανακυκλοφορία του προϊόντος πχ. για να μην μαζεύει υγρασία.