Αναβατόρια τύπου Ζ

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

αναβατόριο Ζ

Video

Αναβατόρια τύπου Ζ

Τα αναβατόρια τύπου Ζ μοιάζουν πολύ με τα κανονικά αναβατόρια, απλά έχουν ένα οριζόντιο, ένα κατακόρυφο και ένα ακόμα οριζόντιο τμήμα με αλυσίδα και κουβαδάκια. Εκεί που θα χρειαζόντουσαν 3 συστήματα μεταφοράς, μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο με ένα τέτοιο αναβατόριο. Επειδή την μεταφορά την κάνουν τα κουβαδάκια, δεν δημιουργείται καθόλου φθορά στο μεταφερόμενο προϊόν (σε αντίθεση με έναν κοχλία).

 

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες τέτοιων αναβατορίων:

Αναβατόρια τύπου Ζ με κουβαδάκια σταθερά.

Εδώ τα κουβαδάκια είναι σταθερά βιδωμένα πάνω σε δύο αλυσίδες και δεν έχουν ανεξάρτητο βαθμό ελευθερίας. Μοιάζουν πολύ με κουβαδάκια βιδωμένα πάνω σε μία φασκιά. Στρίβουν όταν στρίβει και η αλυσίδα.

 

Αναβατόρια τύπου Ζ με κουβαδάκια ελεύθερα (τύπου κούνιας).

Εδώ τα κουβαδάκια είναι κρεμασμένα ελεύθερα πάνω σε δύο αλυσίδες και έτσι έχουν ανεξάρτητο βαθμό ελευθερίας και περιστρέφονται σαν κούνια ή σαν εκκρεμές. Μπορούν να ντελαπάρουν (στη θέση που θέλουμε να αδειάζει) ενώ η αλυσίδα συνεχίζει να κινείται οριζόντια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε στην ευθεία να έχουμε περισσότερες από μία εξόδους.