Αναβατόρια με κουβαδάκια

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

Video

Αναβατόρια με κουβαδάκια

Ανάμεσα σε δύο τύμπανα περιστρέφεται αλυσίδα ή πλαστική «φασκιά» με κουβαδάκια. Στο χαμηλό σημείο υπάρχει η τσέπη εισόδου. Το προϊόν στα αναβατόρια με κουβαδάκια πρέπει να τροφοδοτείται δοσομετρημένο.
Το ύψος του αναβατορίου φθάνει και τα 30 m.

αναβατόριο

αναβατόριο

Επίσης υπάρχουν αναβατόρια σε σχήμα Ζ, όπου μεταφέρουν οριζόντια, κατακόρυφα και πάλι οριζόντια.