Αερομεταφορά αναρρόφησης

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

 

Video

Αερομεταφορά αναρρόφησης κενού

Στην αερομεταφορά αναρρόφησης ένας εύκαμπτος σωλήνας τοποθετείται μέσα στο δοχείο-σιλό στο επάνω μέρος του σωρού.

Στο τέλος της γραμμής, εκεί δηλαδή που πρέπει να αερομεταφερθεί το προϊόν, βρίσκεται φιλτροκυκλώνιο με blower αναρρόφησης.

Κάτω από το φιλτροκυκλώνιο βρίσκεται περιστρεφόμενος αεροφράκτης για να επιτυγχάνεται κενό στο σύστημα.
Η διάταξη μοιάζει με την αρχή λειτουργίας της ηλεκτρικής σκούπας.

αερομεταφορά με αναρρόφηση

Το σύστημα είναι κατάλληλο για ελαφριά προϊόντα, όπως πλαστικά pellets και για μικρές αποδόσεις (1 ton/h).

 

Όλα τα συστήματα αερομεταφοράς χρειάζονται φίλτρα για να διαχωρίσουν το μεταφερόμενο προϊόν από τον αέρα, που πρέπει να διοχετευτεί στο περιβάλλον καθαρός.