8 μεταφορικοί κοχλίες χωρίς άξονα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

8 μεταφορικοί κοχλίες χωρίς άξονα

Σε εργοστάσιο παραγωγής βιοαερίου από ενσίρωμα κατασκευάσαμε 8 ανοξείδωτους μεταφορικούς κοχλίες χωρίς άξονα διαμέτρου Φ300 mm και Φ400 mm.