4 σιλό πρώτων υλών με κατακόρυφους κοχλίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

4 Σιλό με κατακόρυφο κοχλία

Για εργοστάσιο παραγωγής αλουμινοσανίδας κατασκευάσαμε μονάδα αποθήκευσης και διαχείρισης  α΄ υλών, η οποία αποτελείται από: 4 σιλό 10 m3 (με χωνί εισόδου, δονητή, αισθητήρες στάθμης), 4 κατακόρυφους κοχλίες με ενδιάμεση κόφτρα ανακυκλοφορίας και 4 οριζόντιους κοχλίες.