3 μεγάλες μεταφορικές ταινίες τύπου V

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

3 μεγάλες μεταφορικές ταινίες τύπου V

Σε εργοστάσιο διαχείρισης σκωρίας κάδων, κατασκευάσαμε 3 μεγάλες μεταφορικές ταινίες τύπου V, μήκους 17 m έκαστη. Η κάθε ταινία ήταν τύπου V με 3 ράουλα. Τα τύμπανα κίνησης είχαν διάμετρο Φ400 mm.