2 κεντρικά φίλτρα ενεργού άνθρακα για οσμές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

 

Για εργοστάσιο παραγωγής χρωμάτων προμηθεύσαμε 2 κεντρικά συστήματα αναρρόφησης σκόνης και οσμών από τους αναμείκτες. Η δεύτερη κεντρική μονάδα αναρρόφησης τοποθετήθηκε μετά από ένα χρόνο και συνοδεύτηκε με την εγκατάσταση μίας νέας πτέρυγας παραγωγής.

Η κάθε κεντρική μονάδα αναρρόφησης περιελάμβανε αρθρωτούς βραχίονες αναρρόφησης με ρυθμιστικές κόφτρες, δίκτυο σωληνώσεων με χειλάκι, φίλτρο cartridge 80 m2 με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 4.0 kW και φίλτρο ενεργού άνθρακα με 9 cartridges. Τα cartridges αυτά είχαν χρόνο ζωής περίπου 1 χρόνο και γενικά πρέπει κάθε χρόνο να απομακρύνεται ο κορεσμένος άνθρακας και να γεμίζονται με νέο φρέσκο ενεργό άνθρακα.