2 ανοξείδωτα σιλό για pellets HDPE & αερομεταφορές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

 

Σε εργοστάσιο προϊόντων προσωπικής φροντίδας προμηθεύσαμε σύστημα αποθήκευσης και αερομεταφοράς για πλαστικά pellets HDPE. Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο στάδια με 16 μήνες διαφορά. Η παραλαβή της πρώτης ύλης γίνεται κάθε μέρα με in-line container ανατρεπόμενο. Ένα τροχήλατο σύστημα προωθητικής αερομεταφοράς γεμίζει τα σιλό. Ένα δεύτερο τέτοιο σύστημα αερομεταφοράς προωθεί τα pellets, από τα 2 μεγάλα σιλό, 80m προς τα 4 ημερήσια σιλό.