2 ανοξείδωτα σιλό για ζάχαρη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

2 ανοξείδωτα σιλό για ζάχαρη

Σε εργοστάσιο ανασυσκευασίας ζάχαρης κατασκευάσαμε σε δύο χρονικές περιόδους συνολικά 2 ανοξείδωτα σιλό ζάχαρης, 3 αναβατόρια, 3 κοχλίες, κόσκινα, χωνιά, σύστημα αναρρόφησης σκόνης με φίλτρο και βεντιλατέρ, κ.α. Το εργοστάσιο παραλάμβανε, αποθήκευε και συσκεύαζε ζάχαρη με απόδοση 25 ton/h.