Φίλτρα πτυχωτά cartridge

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΗ

 

Φίλτρα πτυχωτά cartridge

Για εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων γραφίτη, προμηθεύσαμε κεντρικό σύστημα φίλτρανσης από 6 θέσεις αναρρόφησης. Επιλέχθηκε φίλτρο πτυχωτό cartridge από αντιστατικό polyester με συνολικά 16 cartridges διαστάσεων φ325 x 600 mm με επιφάνεια φίλτρανσης 10 m2 έκαστο. Η συνολική επιφάνεια φίλτρανσης ήταν 160 m2.