Τεμαχιστής granulator

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Τεμαχιστής granulator για ελαστικά αυτοκινήτων

Για μονάδα ανακύκλωσης κατασκευάσαμε μεγάλο τεμαχιστή (τύπου granulator) με ημικυλινδρική σχάρα ανοίγματος 20 mm. Πάνω στους υπερενισχυμένους βραχύωνες βιδώνονται τα μαχαίρια – επιθέματα από χάλυβα αντιτριβής HARDOX. Αυτά τα επιθέματα όπως φαίνεται και στην φωτογραφία είναι τετράγωνα και έχουν 4 φορές χρήσης. Το σχετικά μικρό τους μέγεθος μειώνει αισθητά το κόστος κατασκευής τους. Έτσι επιτύχαμε την κατασκευή ενός αποδοτικού τεμαχιστή, όπου το κόστος των ανταλλακτικών μαχαιριών είναι μικρό και η αλλαγή τους λαμβάνει χώρα σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα.