Ταινιομαγνήτης για διαχωρισμό σιδηρούχων

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

 

Μαγνητική ταινία

Σε εργοστάσιο ανακύκλωσης λαμπτήρων κατασκευάσαμε μεταφορική ταινία μαγνητικού διαχωρισμού. Οι λαμπτήρες προς ανακύκλωση τεμαχίζονται μέσα στον shredder. Στη συνέχεια οδηγούνται πάνω στην μεταφορική ταινία, στην οποία το ράουλο κίνησης είναι μαγνητικό. Έτσι διαχωρίζονται τα σιδηρούχα από τα μη σιδηρούχα.