Ταινία φορτοεκφόρτωσης σακιών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Μεταφορική ταινία φορτοεκφόρτωσης για σακιά

Για εργοστάσιο παραγωγής δομικών υλικών κατασκευάσαμε μεταφορική ταινία φορτοεκφόρτωσης για την μεταφορά σακιών, συσκευασιών, κλπ. Η συγκεκριμένη μεταφορική ταινία ήταν τροχήλατη και το ύψος αδειάσματός της ήταν μεταβαλλόμενο, με ειδικό μηχανισμό χειροκίνητης ανύψωσης.