Σύστημα με 2 αναμείκτες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Σύστημα με 2 αναμείκτες

Για εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών κατασκευάσαμε ένα σύστημα για την ταυτόχρονη ανάμειξη 3 πρώτων υλών pellets σε δύο batch mixers. Το κάθε προϊόν έχει χωνί με κοχλία στο δικό του χρώμα.