Σύστημα αναρρόφησης σκόνης για 6 λήψεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Σύστημα αναρρόφησης σκόνης από 6 λήψεις

Για εργοστάσιο επεξεργασίας και συσκευασίας ρυζιού και οσπρίων προμηθεύσαμε σύστημα αναρρόφησης σκόνης. Κατασκευάσαμε δύο παράλληλα δίκτυα για δύο γραμμές παραγωγής, οι οποίες πρόκειται να λειτουργούν όχι ταυτόχρονα. Έτσι με 2 κεντρικές χειροκίνητες κόφτρες, οι χειριστές μπορούν εύκολα να ενεργοποιούν την μία ή την άλλη γραμμή αναρρόφησης.