Σφυρόμυλος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

 

Σφυρόμυλος για βαμβακόσπορο

Σε εκκοκκιστήριο βάμβακος προμηθεύσαμε 4 σφυρόμυλους για βαμβακόσπορο. Σε πιλοτικό στάδιο εγκαταστήσαμε τον πρώτο σφυρόμυλο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο βαμβακόσπορος χρειαζόταν περισσότερο κενό μεταξύ πλαϊνής σχάρας και εξωτερικού κελύφους. Επίσης διαπιστώθηκε η ανάγκη για μικρότερη σχάρα 8mm. Κάνοντας αυτές τις τροποποιήσεις προμηθεύσαμε και τους 3 υπόλοιπους σφυρόμυλους. Οι αλλαγές φαίνονται και στην κάτω δεξιά φωτογραφία.