Σφυρόμυλος με προσπαστήρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

Σφυρόμυλος με προσπαστήρα

Για εργοστάσιο παραγωγής στερεών απορρυπαντικών κατασκευάσαμε ανοξείδωτο σφυρόμυλο για να σπάει τα συσσωματώματα από ζεόλιθο. Γνωρίζοντας καλά το δύσκολο αυτό προϊόν κατασκευάσαμε και έναν προσπαστήρα deagglomerator στο χωνί εισαγωγής. Έτσι το προϊόν που εισέρχεται στον σφυρόμυλο, έχει ήδη τεμαχιστεί σε μικρότερα κομμάτια και δεν θα δυσκολέψει το περαιτέρω σπάσιμό του