Σφυρόμυλος για αχυρόμπαλα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

Σφυρόμυλος για αχυρόμπαλα

Σε εργοστάσιο παραγωγής βιοντήζελ (biodiesel) κατασκευάσαμε σπαστήρα – σφυρόμυλο για την κοπή αχυρόμπαλας διαμέτρου Φ1500mm. Η αχυρόμπαλα είναι περιτυλιγμένη από λεπτό δίχτυ, το οποίο αφαιρείται χειροκίνητα κατά την εισαγωγή της. Υπάρχει σύστημα ανάδευσης μέσα στον κύλινδρο. Ο αναδευτήρας αυτός τροφοδοτεί με προϊόν τον σφυρόμυλο, ο οποίος στη συνέχεια το εκτοξεύει 3-4 m μακρυά σε container ή σε ανοικτά Big-Bags.