Σταθμός ζύγισης Big-Bags με ανάρτηση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Σταθμός ζύγισης Big-Bags με ανάρτηση

Σε βιομηχανία τροφίμων προμηθεύσαμε σταθμό ζύγισης Big-Bags με ανάρτηση. Τα τονοσάκουλα τροφοδοτούνται με κοχλία και δονούμενο κόσκινο. Το τονοσάκουλο είναι αναρτημένο σε μεταλλικό πλαίσιο ανάρτησης από 4 δυναμοκυψέλες των 500 kg έκαστη. Ο χειριστής δίνει το επιθυμητό setpoint, πχ. 900kg. Μόλις η ζυγαριά δείξει το συγκεκριμένο βάρος, κλείνει αυτόματη κόφτρα butterfly και σταματά και η λειτουργία του κοχλία και του κοσκίνου. Στη συνέχεια το κλαρκ σηκώνει την παλέττα και έτσι απελευθερώνονται τα 4 αυτιά του Big-Bag με την βοήθεια του χειριστή.