Σπαστήρες & Μεταφορικές Ταινίες για Ελαστικά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

Μονάδα ανακύκλωσης ελαστικών

Για μονάδα ανακύκλωσης ελαστικών κάναμε το σχεδιασμό και κατασκευάσαμε σπαστήρες shredder για την πρώτη κοπή (από ολόκληρο επιβατηγό λάστιχο), κόσκινο κλασματοποίησης, μεταφορικές ταινίες και σπαστήρα για την δεύτερη κοπή σε μικρότερα τεμάχια. Πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή τα ελαστικά περιέχουν σύρματα, τα μαχαίρια των σπαστήρων φθείρονται αρκετά γρήγορα. Όσο πιο σκληρό υλικό επιλεχθεί για την κατασκευή των μαχαιριών, ενώ αυξάνεται ο χρόνος ζωής τους, αυξάνεται ταυτόχρονα και το λειτουργικό κόστος της μονάδας.