Σπαστήρες μεγάλων συσσωματωμάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

 

Σπαστήρες τεμαχιστές deagglomerator

Για διάφορες βιομηχανίες κατασκευάσαμε σπαστήρες συσσωματωμάτων ανοξείδωτους ενισχυμένου τύπου. Το προϊόν που έπρεπε να τεμαχίσει ήταν νιτρική αμμωνία συμπιεσμένη σε σκληρό ενιαίο σχήμα ενός σακιού-πέτρα. Το αρχικό μέγεθος ήταν 500x4000x85mm και το τελικό σπασμένο μέγεθος έπρεπε να είναι μικρότερο του 40x40x40mm, επειδή θα τροφοδοτούσε κοχλία Φ150 mm. Εκτός από το μεγάλο χωνί εισόδου, το κυρίως σώμα αποτελείται από ακτινωτά  περιστρεφόμενα μαχαίρια πάχους 12mm και από σταθερά μαχαίρια. Δεν έχει προβλεφθεί ημι-κυλινδρική σχάρα, αφού η τελική επιθυμητή κοκκομετρία είναι αρκετά μεγάλη. Εγκαταστάθηκε Η/Μ 4.0 kW στις 36 rpm.

Ακολουθούν 2 video το πρώτο για τον ανοξείδωτο σπαστήρα για νιτρική αμμωνία, ο οποίος τροφοδοτεί κοχλία, και το δεύτερο για τον σπαστήρα από μαύρο χάλυβα για κρεατάλευρα.