Σπαστήρας shredder για μπισκότα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Σπαστήρας shredder για μπισκότα

Σε εργοστάσιο παραγωγής αρτομειγμάτων και πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής κατασκευάσαμε ανοξείδωτο σπαστήραα shredder για μπισκότα με δονούμενο κόσκινο. Τα μπισκότα, τα οποία έρχονται σπασμένα, πρέπει να τεμαχιστούν περισσότερο σε μία πολύ αυστηρή κοκκομετρία, χωρίς όμως να έχουν γίνει σκόνη (γιατί τότε είναι πλέον άχρηστα). Ο σπαστήρας shredder επιτυγχάνει αρκετά ικανοποιητικά αυτή την προδιαγραφή, χρειάζεται όμως και το δονούμενο κόσκινο για να τα ταξινομήσει ακόμα περισσότερο. Τα over με κοχλία τροφοδοτούνται πάλι στον τεμαχιστή, ενώ η σκόνη απομακρύνεται.