Σπαστήρας συσσωματωμάτων nibbler

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Σπαστήρας συσσωματωμάτων nibbler

Για εργοστάσιο παραγωγής αρτομειγμάτων κατασκευάσαμε σπαστήρα συσσωματωμάτων ανοξείδωτο κυλινδρικής διατομής. Εκτός από το μεγάλο χωνί εισόδου, το κυρίως σώμα αποτελείται από οριζόντιο κοχλία προώθησης και στη συνέχεια περιστροφικά μαχαίρια σε κυλινδρικό μεταλλικό πλέγμα. Σε σκόνη γάλακτος, δεξτρόζη, κλπ. χρησιμοποιήθηκαν 100 rpm. Αντίθετα στο κακάο, ο σπαστήρας δούλεψε πολύ άνετα στις 20 rpm, χωρίς η σήτα να στομώνει καθόλου.