Σπαστήρας συσσωματωμάτων με σχάρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 

Σπαστήρας  deagglomerator με σχάρα

Για εργοστάσιο λιπασμάτων κατασκευάσαμε σπαστήρα συσσωματωμάτων ανοξείδωτο ενισχυμένου τύπου. Το προϊόν που έπρεπε να τεμαχίσει ήταν πετρωμένα κομμάτια ουρίας συμπιεσμένα σε σκληρό ενιαίο σχήμα μεγέθους μέχρι και 400x150x150mm. Η αρχική μορφή της ουρίας πριν συσσωματωθεί ήταν σε “μπιλάκια” 3mm, δηλαδή prilled. Ο σπαστήρας αυτός θα έπρεπε να σπάει το πετρωμένο υλικό και να το επαναφέρει στην αρχική του μορφή.  Εκτός από το μεγάλο χωνί εισόδου, το κυρίως σώμα αποτελείται από ακτινωτά  περιστρεφόμενα μαχαίρια πάχους 8mm γωνιακής διατομής και από σταθερά μαχαίρια. Έχει τοποθετηθεί ημι-κυλινδρική σχάρα ανοίγματος 5mm, σύμφωνα με την τελική επιθυμητή κοκκομετρία. Εγκαταστάθηκε Η/Μ 3.0 kW στις 36 rpm.