Σπαστήρας συσσωματωμάτων με κοχλία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Σπαστήρας συσσωματωμάτων με κοχλία

Για εργοστάσιο παραγωγής χυμών κατασκευάσαμε κοχλία ανοξείδωτο μήκους 9m. Επειδή η ζάχαρη περιέχει συσσωματώματα (είτε σε 25-kg σακιά, είτε σε Big-Bags) κρίθηκε απαραίτητη η προσθήκη προσπαστήρα deagglomerator με χαμηλές στροφές 20 rpm πριν τον κοχλία.