Σπαστήρας συσσωματωμάτων για σιλό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Σπαστήρας συσσωματωμάτων με κοχλία

Για εργοστάσιο παραγωγής αρτομειγμάτων κατασκευάσαμε σπαστήρα συσσωματωμάτων ανοξείδωτο με διάμετρο Φ1000 mm για να τοποθετηθεί στην έξοδο σιλό ζάχαρης. Χωρίς αυτόν τον σπαστήρα, η ζάχαρη συσσωματώνεται και δημιουργεί προβλήματα στην περαιτέρω διαχείρισή της.